BÜro hizmetleri ve sekreterliK
Indir 233.15 Kb.
TitleBÜro hizmetleri ve sekreterliK
Page3/4
Date conversion13.06.2013
Size233.15 Kb.
TypeFormu
See also:
1   2   3   4


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : YAZI ÇALIŞMASI VE HIZ UYGULAMASI YAPMAK

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

PROGRAM : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

DERS : KLAVYE UYGULAMALARI

SÜRE : 30/12

KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma, bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Büro Yönetimi uygulama laboratuvarı, internet, sunum cihazları, sınıf ortamı, bilgisayar, Türkçe F/Türkçe Q Standart Klavye

MODÜLÜN AMACI : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci; 10 parmak tekniklerini kullanarak bilgisayarda yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilecektir.
ÖĞRENME HEDEFLERİ :


   1. Düz metinler yazabilecektir

   2. Hız uygulamaları yapabilecektir


İÇERİK :
A. METİN YAZMA

1. 10 parmak yöntemiyle hız uygulaması

2. Yanlışların tespiti ve yaptırım

3. Değerlendirme kriterleri
B. HIZ UYGULAMALARI

1. Süreye Göre Uygulama

2. Yazım hatalarını tespit etme

3. Net vuruş sayısını belirleme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Programda kazandırılması amaçlanan “Yazı çalışması ve hız uygulaması yapmak” yeterliğinin değerlendirilmesinde, aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir:


 • Birey/Öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri ve öğrenci performansının eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilerin, öğretilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirebildiklerini ortaya koyan proje ödevleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi, zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli, klasik vb. test teknikleri ile birey/öğrenci değerlendirilecektir.


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

İŞ: Klavye uygulamaları yapmak

İŞLEM NO:

1

İŞLEMİN ADI: Düz metinler yazmak

YETERLİLİK:

Yazı çalışması ve hız uygulaması yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) :

Bilgisayar, masa, sandalye, F klavye, kelime işlemci programı

STANDART:

Türkçe F/ Türkçe Q Klavye

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. On parmak hızlı yazma yöntemi ile düz metin yazmak ve hız uygulaması yapmak

 2. Yazılan metin üzerinde yanlışları tespit etmek ve hataların düzeltilmesi için yaptırımlarda bulunmak

A. METİN YAZMA

1. 10 parmak yöntemiyle hız uygulaması

2. Yanlışların tespiti ve yaptırım

3. Değerlendirme kriterleri

 1. Masa üzerinde bulunan

kaynağa odaklanarak yazma

 1. Gözünü yazıdan ayırmama

 2. Hatasız yazma

 1. Dikkatli olmak

 2. Hızlı olmak

 3. Yazıya odaklanmak
SÜRE: Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 40 dakika Öğrenme süresi : 8 ders saati

NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

İŞ: Klavye uygulamaları yapmak

İŞLEM NO:

2

İŞLEMİN ADI: Hız uygulamaları yapmak

YETERLİLİK:

Yazı çalışması ve hız uygulaması yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) :

Bilgisayar, masa, sandalye, F klavye, kelime işlemci programı

STANDART:

Türkçe F/ Türkçe Q Klavye

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Farklı süreler içinde hızlanmayı sağlamak

 2. Yazı üzerinde hataları tespit etmek

 3. Yanlış vuruşların çıkarılması ile net vuruş sayısını belirlemek

B. HIZ UYGULAMALARI

1. Süreye Göre Uygulama

2. Yazım hatalarını tespit etme

3. Net vuruş sayısını belirleme

 1. Verilen süreye göre yazılan karakter sayısını artttırmaya çalışmak

 2. Hata sayısını azaltmak

 3. Hangi tuşlarda sıklıkla hata yaptığını tespit edip düzeltmek
1. Dikkatli olmak

2. Hızlı olmak

3. Yazıya odaklanmak

4. Rahat olmak

SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 40 dakika Öğrenme süresi : 4 ders saati

NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.


MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : FARKLI DİLLERDE YAZILAR YAZMAK

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

PROGRAM : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

DERS : KLAVYE UYGULAMALARI

SÜRE : 30/6

KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma, bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Büro Yönetimi uygulama laboratuvarı, internet, sunum cihazları, sınıf ortamı, bilgisayar, Türkçe F/Türkçe Q Standart Klavye
MODÜLÜN AMACI : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci; bilgisayarda klavyeyi 10 parmak tekniklerini kullanarak farklı dillerde yazılar yazabilecektir.
ÖĞRENME HEDEFLERİ :


 1. Farklı dillerde yazı yazabilecektir

 2. El yazısı ve düzeltilmiş yazıları yazabilecektir

İÇERİK :
A. YABANCI DİLDE YAZI YAZMA

1. Kısayol komutları olarak sembol atama

2. İngilizce metin

3. Almanca metin

4. Fransızca metin

5. İtalyanca metin

6. Rusça metin
B. EL YAZISI VE DÜZELTİLMİŞ YAZILAR

1. El yazısı metinlerini yazma

2. Düzeltme yazıları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Programda kazandırılması amaçlanan “Farklı dillerde yazılar yazmak” yeterliğinin değerlendirilmesinde, aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir:


 • Birey/Öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri ve öğrenci performansının eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilerin, öğretilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirebildiklerini ortaya koyan proje ödevleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi, zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli, klasik vb. test teknikleri ile birey/öğrenci değerlendirilecektir.İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

İŞ: Klavye uygulamaları yapmak

İŞLEM NO:

1

İŞLEMİN ADI: Farklı dillerde yazı yazmak

YETERLİLİK:

Farklı dillerde yazılar yazmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) :

Bilgisayar, masa, sandalye, F klavye, kelime işlemci programı

STANDART:

Türkçe F/ Türkçe Q Klavye

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

1. Yabancı dilde bulunan Klavye üzerinde bulunmayan harf/sembolü kısayol komutları olarak atamak ve yazıya hazırlamak

2. Yabancı metinlerde hız çalışması yapmak

A. YABANCI DİLDE YAZI YAZMA

1. Kısayol komutları olarak sembol atama

2. İngilizce metin

3. Almanca metin

4. Fransızca metin

5. İtalyanca metin

6. Rusça metin


1. Yabancı dilde yazılacak metnin türkçe metin hızında yazılabileceğini kavramak

2. Kısayol komutları olarak atanan sembolleri görev yerlerini bilmek

3. Yazıya odaklanarak hızlı yazmaya çalışmak

1. Dikkatli olmak

2. Yazıya odaklanmak

3. Hızlı olmak

4. Rahat olmak

SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 40 dakika Öğrenme süresi : 4 ders saati

NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

İŞ: Klavye uygulamaları yapmak

İŞLEM NO:

2

İŞLEMİN ADI: El yazısı ve düzeltilmiş yazıları yazmak

YETERLİLİK:

Farklı dillerde yazılar yazmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) :

Bilgisayar, masa, sandalye, F klavye, kelime işlemci programı

STANDART:

Türkçe F/ Türkçe Q Klavye

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

1. Farklı el yazılarını ayırt ederek klavyeyi hızlı ve etkin kullanmak

2. Farklı el yazılarını yazmaya alışmak

3. Metin üzerinde yapılan düzenlemeleri hızlı bir şekilde yapmak

B. EL YAZISI VE DÜZELTİLMİŞ

YAZILAR

1. El yazısı metinlerini yazma

2. Düzeltme yazıları

 1. El yazılarını ve metin üzerinde yapılan düzenlemeleri doğru algılamak

 2. El yazısında farklılıkları kolaylıkla ayırt etmek ve yazma hızını arttırmak

 3. Metin üzerinde yapılan düzenlemeleri düzeltmede hız kazanmak1. Hızlı olmak

2. El yazısına odaklanmak ve farklılıkları kolaylıkla algılamak

3. Dikkatli olmak

4. Rahat olmak

SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 40 dakika Öğrenme süresi : 2 ders saati

NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.


MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : FARKLI YAZILIM DİLLERİNDE YAZI YAZMAK

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

PROGRAM : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

DERS : KLAVYE UYGULAMALARI

SÜRE : 30/6

KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma, bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Büro Yönetimi uygulama laboratuvarı, internet, sunum cihazları, sınıf ortamı, bilgisayar, Türkçe F/Türkçe Q Standart Klavye
MODÜLÜN AMACI : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci; farklı bilgisayar yazılımlarını kullanarak yazılar yazabilecektir.
1   2   3   4

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
www.denemetr.com


The database is protected by copyright ©www.denemetr.com 2013
mesaj göndermek
www.denemetr.com
Main page